bannermid
bannerleft
bannerright

Tarot

De symboliek van de Tarot:
Een symbool is a.h.w. een poort, waardoor je heen gaat. Het roept iets bij je op. Symbolen zijn oeroude begrippen, archetypische beelden, zoals ze in kindersprookjes voorkomen, de wijze, de heks, de slang, de clown, het kruis, de cirkel, Getallen als  3 en 7.
Deze symbolen kan je vertalen naar het hier en nu… we komen ze nog steeds tegen. Ze zijn zo oud als de mensheid.
Symbolen roepen soms sympathie op, soms emotie, soms zelfs boosheid. Denk aan symbolen uit de oorlog, denk aan vriendschapssymbolen.

De bedoeling is om de energie van de symbolen positief te gebruiken; echter al te vaak wordt en is ook in het verleden gedaan, de kracht van het symbool ook negatief gebruikt, door omdraaiing of vertekening .
Een vorm van sublimale boodschappen, die helaas ook nu nog en wel in versterkte mate voorkomt.

cups

De moderne techniek kan ons in versneld tempo met negatieve energieën  ongemerkt beïnvloeden, via reclame, presentaties, muziek, videobeelden .
De kennis hierover in deze tijd van Bewustwording is uitermate belangrijk.

De TAROT is een “boek” vol symbolen. Het is een hulpmiddel om inzicht te krijgen, niet alleen in jezelf, maar ook in relatie naar een ander toe. Hierdoor kan de mens situaties doorgronden en het lot in eigen hand nemen.
Gebruik makend van het toeval, de synchroniciteit, vallen de kaarten van de Tarot met hun symboliek je toe en wijzen je de weg.
De lezer van de Tarotkaarten vormt de verbindende schakel van de energie en de betekenis van de kaarten naar de client toe. Zij/hij vertaalt en brengt de boodschap.
Het hogere bewustzijn wordt in het hier en nu verbonden met het aardse bestaan.