bannermid
bannerleft
bannerright

Opschoning huis en omgeving

withaarZoals de natuur gebruik maakt van de elementen, water, aarde, vuur en lucht om zich ieder moment weer te zuiveren en in balans te brengen, dienen leefruimtes in huizen en kantoren ook in balans te zijn.
Degene, die de opschoning doet, dient zich te verbinden met de aanwezige energieën en zich bewust te worden, waar en waarom er verstoringen zijn.
Het is dan zijn/haar taak het evenwicht te herstellen.
De verhouding van de yang/yin ( mnl en vrl) energie is ook afhankelijk van, waar de ruimte, b.v. kantoor of slaapruimte, voor gebruikt wordt.
De opschoner dient zelf ook in balans te zijn en zich fysiek en emotioneel goed te voelen.
De ontmoeting met de aanwezige energieën kan op vele lagen plaatsvinden. De aardeplek is aan vele invloeden onderhevig geweest, meestal voor de bewoner onbekend, ook dolende zielen willen nu maar wat graag naar het licht geholpen worden. De opschoner dient in de “ontmoeting” te weten wat er dient te gebeuren.
Dit weten ontstaat veelal na jarenlange ervaringen en “ontmoetingen” in de natuur en in verbinding met moeder aarde.

Consulten na overleg en op afspraak